MẠCH ĐINH

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Chuyên đề

TTCT - Sau một thời gian dài áp dụng các chính sách hạn chế sinh con trong nỗ lực kìm hãm sự gia tăng bùng nổ của dân số, giờ đây nhiều quốc gia mới giật mình nhận ra viễn cảnh một nền dân số già nua đang trở thành gánh nặng kinh tế và an sinh xã hội. Liệu có là quá muộn?

Lá thư bác sĩ - Sức khỏe

TTCT - Trò chơi thực tế ảo không chỉ khiến người chơi phân tâm để quên đi cơn đau, mà chúng có khả năng lập trình lại não bộ để thay đổi cách chúng ta tiếp nhận cảm giác đau đớn, theo một nghiên cứu tổng hợp mới đây do Đại học Princeton (Mỹ) tiến hành.