NGUYỄN PHAN

Tác giả

Tổng số bài viết : 3 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Kinh tế

Chuyện gì cũng có nguồn cơn. Để hình dung vì sao tại diễn đàn Quốc hội lại có vẻ diễn ra cảnh tranh nhau quyền duyệt dự án đầu tư công (tít một bài báo trên báo Tuổi Trẻ: “Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Quốc hội duyệt hết được 9.000 dự án đầu tư công không?”), phải quay lại cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 và các biện pháp vượt khủng hoảng những năm sau đó.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCN - Có một “mắt kính Sài Gòn” với những bảng đèn màu nhấp nháy trong những cửa tiệm sang trọng dành cho người có nhiều tiền... Và cũng có một “mắt kính Sài Gòn” nằm dọc trên các vỉa hè, nơi mà chỉ cần 20.000 đồng là ta có thể ung dung sở hữu một cặp kính môđen mới tinh...