NGUYỄN TRUNG NGUYÊN (ĐỒNG THÁP)

Tác giả

Tổng số bài viết : 4 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

TTCT - Mấy năm qua, học sinh trường tôi hình thành cái mà nhiều thầy cô gọi là “văn hóa áo khoác”. Chính xác là do trong trường có rất nhiều học sinh luôn trùm áo khoác bên ngoài đồng phục (dù là áo dài của nữ sinh hay sơmi trắng của nam sinh) bất kể mùa mưa hay mùa nắng.

TTCT - Đã bao năm những người dạy học chúng tôi không thể vượt qua bao rào cản từ nhiều phía. Ai chẳng muốn một kết quả giáo dục đúng thực chất. Nhưng thật sự chúng tôi có muốn làm đúng thực chất cũng không thể được. Vì sao như vậy?