VÕ DIỆU THANH

Tác giả

Tổng số bài viết : 6 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Nhìn chén nước mắm sóng sánh giữa mâm, như thấy có màu nắng trưa rực ấm. Bởi nước mắm là loại thức ăn cần được thắm nắng rất nhiều lần, mỗi giọt nước mắm cõng vô vàn giọt nắng.

Truyện ngắn

Thiện nằm xuống cát. Cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn nằm như vậy. Ở đây là hàm ếch. Phía dưới đã trống chân rồi. Người ta nói đất không chân. Thật ra không phải không chân mà là chân cát. Toàn cát vàng, hút hoài còn hoài, hút nhấp nháy đã đầy sà lan. Cát nào phải không khí hút hoài còn hoài. Thì cát cũng giống như nước. Nó chảy xuống chỗ trũng. Hút ngoài kia trong này sẽ chài ra. Chài ra rồi lại chài ra.

Truyện ngắn

Bà Tư ngừng tay một chút ngồi im lắng nghe. Tiếng trống cúng đình đổ từng hồi, rồi tiếng chập chã từng chập. Tết rồi, dù chỉ mới mười chín tháng chạp. Ở quê, tết luôn về sớm. Đầu tiên là tuốt lá mai, cúng đình, kế là phát mộ rồi tới giặt giũ mùng mền, gói bánh tét...

TTCT - Người ta ngồi nhậu, ông ngồi nói chuyện với dòng nước. Con kia, tụi nó có lạ lẫm gì mày? Thằng nào cũng mê nước từ hồi còn lẫm đẫm mà. Mày thiệt là…

TTCT - Bạn có biết nhóm K không? Chắc không nhiều bạn biết. Tôi cũng mới biết khi nhóm tìm đến tôi. Nghĩa là nhóm không nổi tiếng lắm. Vì nhóm này hoạt động thiện nguyện cũng khá đơn giản và thầm lặng. Rốt cuộc tôi quan tâm điều gì ở họ?