Tag:

Cacao

TTCT - Sau nhiều năm điều thất mùa, giá cả bấp bênh, nay nhiều nông dân ở Bình Phước đã có thu nhập nhờ trồng xen cây cacao trong vườn điều. Mô hình mới này đang được tỉnh hợp tác với Tổ chức phi chính phủ Root of Peace (Mỹ) mở rộng quy mô.