Tag:

Cán bộ

“Luân chuyển cán bộ”, rồi thì “bí thư không phải người địa phương”… Liệu đây chỉ là những giải pháp “chữa cháy”, hay có thể giải quyết rốt ráo một vấn đề “đặc thù” rất Việt Nam?

TTCT - Lâu nay ở Trung Quốc, cơ quan nhà nước đồng nghĩa với việc “lương cao việc ít”, nên không có gì lạ khi các bậc phụ huynh có quyền lực trong tay thường tìm đủ mọi cách để đưa con cái mình vào đó.

TTCT - Sau năm năm thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của 11 nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện minh bạch tài sản, thu nhập theo nghị định 37/2007 (sửa đổi bởi nghị định 68/2011), câu chuyện công khai những thông tin này - vốn được nhiều người quan tâm nhất - bắt đầu được thực hiện từ năm 2012.