Tag: Công bằng

Chưa bao giờ trong xã hội lại chứng kiến các thể hiện của lòng nhân ái nhiều như hiện nay qua những hoạt động từ thiện. Song, cũng có thể nói rằng chưa bao giờ bất công lan tràn như hiện nay khi nhìn vào sự chi tiêu bề nổi của những người giàu có nhất và nghèo khó nhất. Liệu có thể hòa giải xã hội bằng cả bác ái và công bằng?