Tag:

Hải quân

TTCT - Trùng hợp trong tháng 8 này, Hải quân Việt Nam tham gia ba cuộc diễn tập khác nhau với những đối tác khác nhau trong những khoa mục khác nhau...

TTCT - Chỉ cần một bài báo của Washington Post hôm 2-8 (1) cũng đủ để “lăngxê” trở lại một sách lược tác chiến đúng vào thời điểm những căng thẳng trên biển Đông đã lôi vào cuộc cả Thượng viện lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ.

TTCT - Ngày nay, thủy lôi vẫn là một trong những chọn lựa hàng đầu đối với hải quân một số nước, đặc biệt là Trung Quốc. Tất nhiên hải quân Mỹ cũng có kế sách của mình trong lòng đại dương mà họ đang nỗ lực bảo vệ tầm ảnh hưởng mang tính chiến lược.