Tag:

Halloween

TTCT - Từ mask trong tiếng Anh vừa để chỉ khẩu trang lẫn mặt nạ hóa trang. Người lớn và trẻ nhỏ ở các nước có truyền thống đón Halloween (31-10) sẽ đeo mask nào trong mùa lễ hội năm nay, khi bản thân 2020 với đại dịch COVID-19 đã là một điều quá đáng sợ?