Tag: Influencer

TTCT - Influencer (người gây ảnh hưởng trên mạng xã hội) tại Việt Nam hiện nay rất đông và không gói gọn trong một nhóm người nổi tiếng nhất định. Người bạn gặp ngoài đời hôm nay rất có thể là một influencer, nếu họ có một lượng người theo dõi và tương tác đáng kể.

TTCT - Nếu thế giới có những influencer truyền cảm hứng, mang lại những thông tin, thông điệp, cảm xúc tích cực, hay thư giãn lành mạnh thì cũng có những “con cừu đen” trong thế giới của những người “có tầm ảnh hưởng”.