Tag:

John Dewey

TTCT - Làm sao để sử dụng bộ não một cách xứng đáng nhằm tận dụng thời gian ít ỏi chúng ta sống trên đời để tư duy cho đúng cách? John Dewey giúp bạn giải tỏa phần nào băn khoăn này trong Cách ta nghĩ (*).

TTCT - Triết gia đồng thời là nhà giáo dục nổi tiếng của Mỹ John Dewey từng cho rằng: "Nền giáo dục đích thực là nền giáo dục khuyến khích mọi năng lực của đứa trẻ, thông qua sự đòi hỏi của hoàn cảnh xã hội, mà trong đó đứa trẻ luôn tìm được chính mình.