Tag:

Lắng nghe

TTCT - “Trên đường hướng về ngày mai của các nghề truyền thống Huế, tôi gặp được trúc chỉ” - nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã bắt đầu tham luận của ông như thế tại hội thảo về nghề truyền thống Huế tháng 4-2013.

TTCT - Đã nghe nhiều về bài học vỡ lòng của người Nhật: đất nước ta là một nước nghèo, không tài nguyên khoáng sản, không được thiên nhiên ưu đãi, tất cả chỉ dựa vào con người; đã đọc nhiều về hoa đạo, trà đạo Nhật; đã xem nhiều sản phẩm tinh xảo “made in Japan”, nhưng chỉ khi vào tận những làng nghề, cơ sở sản xuất ở Nhật thì mới hiểu được cái “đạo” là như thế nào.

TTCT - Chính sách xuất khẩu lao động mang trong nó hai mục tiêu lớn: giải quyết việc làm và đào tạo nguồn lực cho đất nước. Nhưng khi sứ mệnh “giảm nghèo cho vùng khó khăn, làm giàu cho vùng thuận lợi” hoàn tất, một số đông lao động chất lượng cao về nước trở lại cảnh thất nghiệp hoặc chờ một cơ hội ra đi khác. Ở đâu một chiến lược huy động, sử dụng hợp lý nguồn lực tài chính và con người do xuất khẩu lao động mang lại?