Tag:

Nghèo đói

TTCT - Một năm nữa lại trôi qua với hàng loạt phong trào phản kháng và những cuộc biểu tình diễn ra trên khắp thế giới. Bất bình đẳng về thu nhập, điều kiện sống không còn là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phản kháng, mà đã xuất hiện những bất bình đẳng khác, đòi hỏi cách tiếp cận khác để có thể giải quyết vấn đề.

TTCT - Nghèo không chỉ là con số thu nhập bình quân đầu người dưới 1 USD/ngày, là cuốn sổ chứng nhận hộ nghèo hoặc những chật vật chạy từng bữa ăn của nhiều người dân. Hiểu được chúng ta đang nghèo như thế nào có thể là một tiền đề quan trọng để bước ra khỏi cái nghèo một cách thật sự.