Tag:

Người nhiễm HIV

TTCT - Việc chuyển đổi mô hình tài trợ nước ngoài sang nguồn lực trong nước vẫn có lợi thế riêng của nó. Đó là giúp nâng cao trách nhiệm quốc gia trong việc thực hiện phòng chống HIV/AIDS và tăng tính bền vững.

TTCT - Thông tin không còn được cấp thuốc ARV miễn phí như trước đây khiến nhiều người nhiễm HIV/AIDS lo lắng. Người lo không có tiền mua bảo hiểm y tế, người có bảo hiểm y tế lại không muốn về địa phương điều trị vì sợ người khác biết mình mắc bệnh…

TTCT- Nguồn viện trợ cho phòng chống HIV/AIDS đã và đang bị cắt giảm, giải pháp lâu dài nhất cho việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS là chuyển đổi sang chi trả qua bảo hiểm y tế (BHYT).