Tag:

Nhà giáo dục

TTCT - Triết gia đồng thời là nhà giáo dục nổi tiếng của Mỹ John Dewey từng cho rằng: "Nền giáo dục đích thực là nền giáo dục khuyến khích mọi năng lực của đứa trẻ, thông qua sự đòi hỏi của hoàn cảnh xã hội, mà trong đó đứa trẻ luôn tìm được chính mình.