Tag:

Thâm Quyến

TTCT - Tuần qua là tuần lễ mà tình hình Hong Kong gây lo ngại hơn bao giờ hết. Cũng may là cuối tuần đã diễn ra một cách tương đối “kiềm chế” từ nhiều phía. Tuy nhiên, cái bẫy “hắc - bạch phân minh” vẫn còn đó...