Tag:

Thành tích

TTCT - Cả một xã hội đổ xô đuổi bóng bắt hình, nếu không có ai nói lên điều mình thật sự nghĩ thì sẽ đuổi theo nhau đến khi nào? Đến khi cả đám nhỏ, từ lứa này qua lứa khác, trở thành những huy hiệu lộng lẫy của chúng ta, hay trở thành nỗi thất vọng chán chường của chúng ta, hay trở thành nỗi hối hận suốt đời của chúng ta thì mới thôi?

TTCT - Đây chẳng phải là một ý tưởng mới mẻ gì, tôi chỉ làm công việc “lặp lại” một ý tưởng đã nhiều lần được lặp lại bởi nhiều đồng nghiệp, rằng: Xin đừng giao chỉ tiêu chất lượng cho giáo dục.