Tag:

TS Trần Nam Dũng

TTCT - Trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ dành cả một chuyên mục có tên là “Chiến thuật cưỡng ép của Trung Quốc ở nước ngoài” để cảnh báo các hoạt động của Trung Quốc trên thế giới. Tất nhiên, nhìn từ phía ngược lại thì đây là công tác hải ngoại và công tác này đang hiệu quả.

TTCT - Có một trại hè “Gặp gỡ toán học” ở ĐHQG TP.HCM, nơi sinh viên sẽ tìm hiểu những bài toán kiểu như “cho một hòn đá rơi từ trên nóc nhà và một người quan sát, hỏi khi nào người đó nhìn thấy hòn đá rơi nhanh nhất”! TTCT trò chuyện với TS Trần Nam Dũng về câu chuyện học và dạy toán nên như thế nào trong tương lai.