Tag:

Thế giới phẳng

TTCT - Phong trào “phản toàn cầu hóa” trỗi dậy từ mấy tháng qua: Từ Hungary cho đến nước Mỹ, các chính trị gia dùng “nhân công nội, hàng nội” làm vũ khí tranh cử. Từ Vương quốc Anh đến bang Texas, người ta nói về việc rời khỏi những thể chế chung. Các đảng cực hữu lên như diều. Chuyện gì đang diễn ra?

TTCT - Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI khai mạc tuần trước đã đưa ra một chủ đề quan trọng để thảo luận: “Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa” để có những chủ trương, quyết sách tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ văn hóa.

TTCT - Ở Mỹ ai sẽ chi trả cho các biện pháp tránh thai? Liệu quỷ sa tăng có xuất hiện ở Mỹ? Tổng thống Obama có phải là một người Kenya bí mật... chống chủ nghĩa thực dân không?