Tag:

thu hút đầu tư

  • 16/03/2024
  • 1532 từ

TTCT - Có tính biểu tượng quan trọng với vai trò khu công nghiệp (KCN) lâu đời nhất của Việt Nam, sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, KCN Biên Hòa 1 đang được chuyển đổi công năng.