Tag:

thu thuế

TTCT - Làm thế nào để các chính phủ có thể dung hòa giữa mong muốn cung cấp hỗ trợ kinh tế và kích thích tăng trưởng sau đại dịch COVID-19 với nhu cầu bù đắp thâm hụt ngân sách sau hơn một năm chống dịch tốn kém? Hay nói cách khác là làm sao tăng thu thuế mà không kìm hãm đà phục hồi sau dịch của nền kinh tế?

TTCT - Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Google, Facebook đang thu hàng trăm triệu USD từ thị trường Việt Nam, nhưng các cơ quan thuế chưa tìm ra giải pháp quy trách nhiệm nộp thuế với những doanh nghiệp này.

TTCT - Khi kiến nghị giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp hay tăng mức khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân, các ý kiến đều tựu trung ở mong mỏi được thấy một quyết định của chính sách nhằm khoan sức dân trong lúc khó khăn. Và câu chuyện thuế luôn bao gồm nhiều mặt...