Tag:

tín dụng

  • 20/05/2023
  • 1815 từ

TTCT - Bức tranh ngân hàng Mỹ không chỉ có những nhà băng siêu to khổng lồ, phải lo chuyện quá lớn để sụp đổ, mà còn có những định chế tài chính nhỏ hơn nhưng vai trò với cộng đồng thì to lớn không kém.

TTCT - Phân tích của chuyên gia Nguyễn Đình Bích về câu chuyện xuất khẩu cà phê của VN (TTCT số 49, ra ngày 9-12-2012) cho thấy nông dân trồng cà phê VN hiện đang trải qua những sự việc mà nông dân trồng cà phê tại Brazil đã trải qua cách đây hơn 20 năm.

TTCT - Một chính sách cứu trợ cho nền kinh tế kết hợp tài khóa và tiền tệ có lẽ là không tránh khỏi. Nhưng nếu hiệu quả thực thi thấp và vẫn tiếp tục ưu đãi những bộ phận thiếu hiệu quả trong nền kinh tế thì kết quả của nó chỉ là gia tăng đình đốn, lạm phát, thất nghiệp và nợ quốc gia.

TTCT - Quan hệ hợp tác Trung Quốc - Myanmar được xem là khuôn mẫu “thuận thảo” ở Đông Nam Á qua các hình thức như viện trợ, tín dụng, trao đổi thương mại, văn hóa, xây dựng cơ sở hạ tầng... và tất nhiên trao đổi bằng con người. Những trao đổi này không mới mẻ gì, đã qua bao thế kỷ vui buồn lẫn lộn.