Tag:

tổn thương

TTCT - Việc chạy theo thành tích xếp học sinh yếu kém vào diện khuyết tật đã trở thành hiện tượng. Xin đừng quy kết cho giáo viên vì bản thân họ cũng chịu nhiều áp lực.

TTCT - Đọc bài viết “Học sinh khuyết tật?” trên TTCT tôi cảm thấy quá bức xúc và đau lòng. Bức xúc vì những việc làm của người lớn sai và quá đáng.