Tag:

văn minh đô thị

  • 19/09/2023
  • 1950 từ

TTCT - Ở Trung Quốc, việc người dân được tư hữu nhà ở là cả một cuộc cách mạng, đi kèm là các ban quản trị chung cư xuất hiện - loại hình tổ chức tự quản mới đại diện cho một nhóm lợi ích mới trong xã hội.

TTCT - 1. Một ngày mùa hè, chúng tôi đón một gia đình người bạn sang du lịch ở Singapore. Đã đi du lịch thì tất có chuyện thăm thú cảnh quan, vào trung tâm mua sắm và ăn uống.