Tag:

ý tưởng

TTCT - "Ý tưởng quảng bá phải dựa trên những gì có thật và đáng tin cậy. Anh không thể bịa ra các giá trị mới nằm ngoài những phẩm chất của đất nước mình". Ông Peter Mack, giám đốc điều hành về tiếp thị của Tập đoàn Landor, chi nhánh Thượng Hải, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trao đổi với TTCT về quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia (*) trong bối cảnh ở Việt Nam vẫn chỉ manh nha về mặt ý tưởng.

TTCT - Ngày 7-3-1884, cao ủy vùng Seine (vùng Paris) Eugène René Poubelle ký quyết định về vấn đề lấy rác thải. Quyết định này yêu cầu các chủ nhà phải có và phải cung cấp cho mỗi người thuê nhà của họ một thùng chứa rác thải gia đình, vào quy củ.

TTCT - Trung tuần tháng 2 này, một bàn tròn giữa các nhà giáo dục tại một trường đại học của Việt Nam và phái viên khoa học phụ trách khu vực Đông Nam Á và Nam Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama, GS-TS Rita Colwell đã thảo luận về cách thức thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường đại học đóng vai trò lớn hơn trong việc phát triển kinh tế đất nước.