Tag:

biên chế

TTCT - Hiện tượng số lượng lớn công chức rời nhiệm sở, lên đến 40.000 người trong hơn hai năm qua, đặc biệt sự dứt áo ra đi của nhân lực hai ngành dịch vụ công trụ cột giáo dục và y tế, thực sự là thách thức cho hoạt động quản trị nhân lực của Chính phủ.

TTCT - Một trong hai nội dung chính của phiên giải trình ngày 24-9 do Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức tại Hà Nội là chủ đề thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giáo viên với sự tham dự trả lời trực tiếp của lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ.

TTCT - Người dân trông chờ Hội nghị Trung ương 6 sẽ giải quyết dứt điểm được nhiều vấn đề nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Vì vấn đề tinh giản bộ máy tổ chức này đã “ứ đọng” từ rất lâu.

TTCT- Với một bộ máy cồng kềnh như hiện nay, muốn cải cách tiền lương, cần tinh giản biên chế (TGBC). Tuy nhiên, cách TGBC theo kiểu “cào bằng” hiện nay đã dẫn đến nghịch lý: người muốn nghỉ thì không được nghỉ, người cần cho nghỉ thì không thể cho nghỉ việc.

TTCT - Cải cách giáo dục phổ thông đang được khởi động bằng những động thái hướng đến sự thay đổi mạnh mẽ trong chương trình tổng thể, trong chủ trương chung về sách giáo khoa và mới nhất là về nhân sự và tổ chức quản lý ở các trường.

TTCT - Thủ tướng vừa ban hành quyết định 1998/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2017. Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2017 là 269.084 biên chế (giảm 3.868 biên chế so với năm 2016). Nhưng tinh giản biên chế xưa nay rất khó tìm sự đồng thuận đối với các cơ quan hành chính nhà nước.