Tag:

cây xanh đô thị

  • 24/10/2023
  • 1094 từ

TTCT - Tâm trí tôi bùng nởniềm hạnh phúc không dễ gì giải thích, của một người biết thế nào là làm vườn và gieo trồng.

  • 24/04/2023
  • 1139 từ

Cây dầu đôi Diên Khánh đã trở thành ký ức thân thương, biểu tượng của một vùng đất khiến ai cũng muốn giữ gìn

TTCT - Diện tích cây xanh/đầu người ở TP.HCM và Hà Nội hiện là 2m2. Những lá phổi xanh đó của đô thị chẳng những không phát triển tương ứng sự gia tăng dân số tại các thành phố này mà còn bị cắt xén để bán, kinh doanh, cho thuê…