Tag:

Chile

TTCT - Ở vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Chile hôm chủ nhật 19-12, ứng cử viên cánh tả 35 tuổi Gabriel Boric đã đánh bại người đứng đầu ở vòng một là chính khách hàng đầu của phe bảo thủ José Antonio Kast - người hâm mộ nhà độc tài quá cố Augusto Pinochet. Ba ngày trước, Lucía Hiriart, góa phụ của ông Pinochet, qua đời ở tuổi 99, như một điềm báo trước sự cáo chung của phái độc tài Pinochet, vốn đã ám ảnh nền chính trị Chile nửa thế kỷ qua.

TTCT - Khắp Mỹ Latin, cánh tả đang tiến bước, khi các ứng viên thiên tả lần lượt dành ghế tổng thống ở Peru, Honduras, và Chile, ngoài các chính quyền xã hội chủ nghĩa vốn đang cầm quyền rồi từ Mexico tới Argentina.