Tag:

chính quyền địa phương

  • 19/09/2023
  • 1950 từ

TTCT - Ở Trung Quốc, việc người dân được tư hữu nhà ở là cả một cuộc cách mạng, đi kèm là các ban quản trị chung cư xuất hiện - loại hình tổ chức tự quản mới đại diện cho một nhóm lợi ích mới trong xã hội.

TTCT - Sáp nhập các đơn vị hành chính, giảm biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương trong bối cảnh Chính phủ xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị công là ý chí chính trị của Nhà nước, nhưng từ định hướng tới thực thi sẽ là không ít thách thức.

HĐND một số tỉnh đã ra nghị quyết tạm dừng thực hiện nghị quyết của chính mình thông qua trước đó về thu phí bảo trì đường bộ đối với xe môtô (gọi tắt là thu phí xe máy) và một số tỉnh khác đề nghị bãi bỏ loại phí này. TP.HCM là địa phương cuối cùng trong cả nước thông qua nghị quyết về thu phí xe máy và hiện chưa thu trên diện rộng.

Xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng được đặt ra từ nhiều năm qua. Việc Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp giữa năm 2015 tới đây được kỳ vọng là cơ hội lớn nhất để đổi mới tổ chức bộ máy, đáp ứng mục tiêu này. Nhưng thực tế cho thấy những gì?