Hội phụ huynh - Những rắc rối, sai lầm và hành trình tìm lại vai trò

TTCT - Lạm thu, và những lo lắng, tranh luận căng thẳng về tiền nong dấy lên đầu mỗi năm học đã phủ một màu tối lên hệ thống giáo dục VN, nhất là ở cấp tiểu học.