Tag:

công nghệ AI

  • 01/03/2024
  • 1111 từ

TTCT - Trung tuần tháng 2 OpenAI công bố công cụ mới Sora, có thể tạo video mượt mà như thật trong vài giây chỉ từ dòng mô tả ngắn gọn của người dùng. Lại thêm một công việc nữa bị đe dọa chăng?

  • 06/07/2023
  • 1139 từ

TTCT - Thêu dệt lịch sử không còn là phép tu từ, mà đã là thực tại mà ta đang sống cùng.

  • 21/06/2023
  • 1484 từ

TTCT - Có vẻ AI sẽ làm tốt những việc bếp núc khác của một tòa soạn, dù như thế, chúng sẽ thay đổi bản chất của tin tức và báo chí.

  • 04/06/2023
  • 1730 từ

TTCT - AI có thể làm nghệ thuật? Câu hỏi này không phải tới thời ai cũng có thể tiếp cận công nghệ Generative AI

  • 19/02/2023
  • 1053 từ

TTCT - Trong khi cuộc đua nâng cấp trí tuệ nhân tạo (AI) nóng từng ngày, một cuộc đua song song hòng "lật tẩy" sản phẩm của AI cũng không kém phần nhộn nhịp.