Tag:

đô thị hóa

  • 19/09/2023
  • 1950 từ

TTCT - Ở Trung Quốc, việc người dân được tư hữu nhà ở là cả một cuộc cách mạng, đi kèm là các ban quản trị chung cư xuất hiện - loại hình tổ chức tự quản mới đại diện cho một nhóm lợi ích mới trong xã hội.

TTCT - Xuất phát là một quốc gia nông nghiệp lâu đời, pháp luật về đất đai là một trong những vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất trong nền hành chính Trung Quốc, nhất là sau hàng loạt cơn sốt bất động sản ở quốc gia đông dân nhất hành tinh những năm vừa qua.

TTCT - Ngoài ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, sự tăng nhiệt nhanh chóng tại các đô thị ở VN thời gian qua còn do “hiệu ứng đảo nhiệt đô thị” (nơi có nhiệt độ cao hơn khu vực xung quanh).

TTCT - “Việt Nam sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để đô thị hóa đúng đắn. Nếu thất bại trong đô thị hóa, chúng ta cũng sẽ thất bại trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa”. Lời Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tháng 11-2009 đã được Báo cáo đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) 2012 trích để minh chứng cho tầm quan trọng của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. TTCT đã trao đổi với ông Dean Cira, chuyên gia cao cấp của WB, về đô thị.