Tag:

doanh nghiệp Trung Quốc

  • 13/08/2023
  • 1847 từ

TTCT - Cuối tháng 6-2022, một lệnh cấm ở quận Bắc Đới Hà được ban bố khiến nhiều người ngạc nhiên: xe Tesla bị cấm tới bờ biển khu vực nghỉ dưỡng ven biển ở tỉnh Hà Bắc này trong hai tháng.

Chỉ trong một tháng, 1/3 trị giá cổ phiếu A (cho khách hàng nội địa) trên thị trường Thượng Hải mất tăm. Nhà nước Trung Quốc ra sức cứu chứng khoán bằng cách bơm tiền và cả kỷ luật sắt. Nay tình hình có vẻ dịu bớt, song phía sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán (TTCK) lại là cuộc khủng hoảng nợ. Cả hai cuộc khủng hoảng này đều mang tính chất “đặc sắc Trung Quốc”...