Tag:

đông y

TTCT - Vừa liền tay đảo qua đảo lại những lát thuốc nam vàng rộm phơi đầy mặt sân, ông Trần Phước Thế nói: “Thấy nhà kho thuốc nhỏ vậy chứ mỗi năm cung cấp cho các phòng chẩn trị khắp nơi hàng trăm tấn thuốc khô đó”.