Tag:

Giao hàng

TTCT - Được công nhận và cảm thông, được bảo vệ quyền lợi và có nhiều quyền hơn cho xứng danh “đối tác” với các nền tảng công nghệ là điều mà nhiều shipper mong muốn, sau nhiều tháng kiên trì với các quy định thay đổi chóng mặt, vô số lần bị “chọc mũi” để trụ lại với nghề, kiếm sống ở Sài Gòn giữa mùa dịch.