Tag:

kinh tế vĩ mô

TTCT - Năm 2017. Nếu bạn có chút mê tín và thường theo dõi diễn biến kinh tế toàn cầu vài thập niên qua, thì những năm kết thúc với số 7 luôn xảy ra các sự cố không may với nền kinh tế thế giới. Còn lý lẽ của các nhà kinh tế học, tất nhiên, không chỉ dừng lại ở vận rủi.