GS.TSKH ĐẶNG HÙNG VÕ

Tác giả

Tổng số bài viết : 8 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tiêu điểm

TTCT- Đầu tháng 8 này, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ TN&MT nghiên cứu, đề xuất Quốc hội tiếp tục sửa đổi Luật đất đai (*) theo hướng tạo thuận lợi hơn cho tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn điền, khuyến khích phát triển nông nghiệp quy mô lớn.

Kinh tế

TTCT - Câu chuyện một nông dân có 500ha ruộng mà 70-80% số đó phải nhờ người khác đứng tên, hay thời hạn năm 2013, tức 20 năm từ khi thực hiện giao đất nông nghiệp theo nghị định 64/1993, Nhà nước có thu hồi ruộng đất để chia lại hay không... đang cho thấy những thực tiễn nóng bỏng trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc giục một sự quyết đáp rõ ràng.

Chuyên đề

TTCT - Kịch bản nào để hình thành một thị trường bất động sản ổn định, hiệu quả, chuyên nghiệp và đâu là những kẽ hở trong chính sách nhà ở xã hội cần được sửa chữa? Kiến giải của GS.TSKH Đặng Hùng Võ sau hai chuyên đề Thị trường bất động sản: thật - giả “lụy” tín dụng và Nhà ở xã hội: “cầu” khát, “cung” lạnh nhạt trên TTCT.

Tuổi Trẻ cuối tuần

TTCT - Chính phủ vừa giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu thống nhất phương án cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, đồng thời chỉ giao cho một cơ quan làm đầu mối thực hiện việc cấp giấy. Làm được như vậy thì người dân sẽ đỡ bị “hành” rất nhiều khi làm hồ sơ, thủ tục cấp giấy.