Tag:

ký họa

TTCT - Cách nay 10 năm, Ghislain de la Hitte mở tiệm sách cũ L’Opiomane ở Paris chuyên bán sách viết về châu Á. Anh bạn thân người Pháp này rất thích cho tôi xem những phát hiện mới nhất từ quá trình săn tìm ở các buổi đấu giá, hội chợ sách hoặc trên Internet, vì khó khăn chính của anh là “mua sách hiếm với giá tốt” chứ không phải bán lại nó.