Tag:

nguồn nhân lực

TTCT - Sự rời bỏ khu vực công của nhiều cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) sang khu vực tư vốn diễn ra từ lâu và là một chuyển dịch tất yếu. Câu chuyện còn lại là điều đó có khiến khu vực công nghĩ lại và làm khác đi về việc tuyển và giữ được những người có thực lực hay không.

TTCT - Nghề y tá vốn đã nặng nhọc, đãi ngộ thấp, và đầy sức ép. Đại dịch COVID-19 càng khiến tình hình thêm căng thẳng, và tình trạng bỏ việc hàng loạt đã diễn ra không chỉ ở Việt Nam.

TTCT - Dự thảo chiến lược cải cách giáo dục của Việt Nam được công bố từ năm 2008, nay vẫn trong quá trình “thảo luận, lấy ý kiến hoàn thiện”. Cũng trong thời gian ấy, những láng giềng như Singapore và Malaysia đã và đang khởi động các chương trình cải cách giáo dục lớn.