Tag:

Phạm Minh Chính

  • 17/01/2023
  • 1863 từ

TTCT - Đối với Đại sứ Marc Knapper, mối quan hệ song phương Việt - Mỹ về cơ bản đã mang tính chiến lược. Ông "cực kỳ hy vọng" về khả năng nâng cấp mối quan hệ này lên đối tác chiến lược

TTCT - Lãnh đạo các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có dịp trực tiếp nhận diện chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với khu vực.

TTCT - Chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa rồi là một bước phát triển hơn nữa của mối quan hệ sắp đầy 50 năm, mà trong thập niên vừa rồi đã chuyển biến thật nhanh và sâu rộng.