Tag:

quản lý giáo dục

TTCT - Vừa qua Bộ Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã ban hành hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.