Tag:

quyền lực

TTCT - Chuyện các nền tảng công nghệ, nhất là nhóm các hãng công nghệ lớn nhất thế giới (Big Tech) có quyền lực mạnh, chi phối mọi mặt trong đời sống con người không có gì mới. Tình hình ở Ukraine cho thấy, trong một xung đột quân sự, các hãng công nghệ vẫn là một thế lực có thể gây tác động lớn đến chiến cuộc tùy theo họ đứng về phía ai.

TTCT - Tương lai của công nghệ đang mở ra ngay trước mắt chúng ta, thay đổi cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chọn lựa các quảng cáo nhắm tới chúng ta, quyết định ai được vay tiền và ai không, cũng như khiến công ăn việc làm của chúng ta thay đổi hoàn toàn. Tất cả càng khiến cuộc điều trần của CEO Facebook Mark Zuckerberg trước Quốc hội Mỹ tuần trước được chờ đợi, để rồi nỗi thất vọng lại càng lớn.

TTCT - Nhân dân, với hơn 93 triệu công dân, chính là “đối tượng” tuyệt đối của mọi quyết định của Nhà nước, nên phải là chủ thể chính của công việc phản hồi, kiểm tra, giám sát.

TTCT - Trên thực tế, việc xác định mối quan hệ quyền lực giữa Đảng và các cơ quan nhà nước, giữa Đảng và nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là một trong những vấn đề mấu chốt nhất của Hiến pháp.