Tag:

rác thải nhựa

TTCT - Nagoya, thành phố 2 triệu dân, đã trở thành “thủ đô xanh” của Nhật Bản với những nỗ lực cải thiện môi trường không ngừng của chính quyền và nhân dân thành phố. Và cuộc “cách mạng rác” luôn được nhắc tới như thành tựu đáng tự hào nhất.