NGUYỄN HỮU NHÂN

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Câu chuyện cuộc sống

TTCT- Tôi nghĩ có thể thầy cô muốn học sinh thoát cảnh ngại ngùng khi cùng có mặt để nghe về những vấn đề khó nói của cả hai giới. Nhưng theo tôi, chỉ cần điều chỉnh thời lượng và những phần tế nhị nhất mới tách riêng thì việc truyền đạt kiến thức sẽ hiệu quả hơn