TRỊNH THỊ CẨM

Tác giả

Tổng số bài viết : 5 , Bao gồm tác giả gốc và tác giả liên quan thực hiện!

Tạp bút

TTCT - Hết kỳ nghỉ, nó xách giỏ ra khỏi nhà trở lại thành phố. Bà ngoại dúi theo đủ loại bánh mứt, không quên kèm theo món thịt muối chiên mà nó rất thích. Nó vừa đeo khẩu trang vừa lèm bèm: con đã nói ngoại rồi, gửi theo chi hổng biết, ngoại để ở nhà ăn đi!

Truyện ngắn

TTCT - Có những lúc chị nghĩ mình không phải là con của má, bởi cái khoảng cách giữa má và chị quá căng thẳng, gay gắt và ngột ngạt. Con Ba và thằng Út thì luôn nhìn chị bằng cái nhìn khinh khỉnh.