Tag:

Bệnh viện Bạch Mai

TTCT - LTS: Trên TTCT số 36 có bài viết về những câu hỏi quanh việc điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc. Xin tiếp tục câu chuyện qua phỏng vấn BS Mai Trọng Khoa, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, người có nhiều kinh nghiệm điều trị thực tế...