Tag:

Cổ phần hóa

TTCT - 730 doanh nghiệp (DN) nhà nước đã cổ phần hóa (CPH) nhưng chậm lên sàn chứng khoán sẽ được (hoặc bị) công khai tên trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài chính. 

TTCT - Chuyện bỏ bộ chủ quản hay nói cho chính xác, tách chức năng làm đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước của các bộ để khỏi ảnh hưởng đến chức năng quản lý nhà nước là câu chuyện đã lâu rồi. Thế tại sao giờ này nó lại được xới lên và có những chọn lựa nào mới để giải quyết?

Lộ trình cổ phần hóa (CPH) 432 doanh nghiệp trong hai năm 2014-2015 vẫn đang ở phía trước. Việc CPH hóa này không chỉ gặp thách thức về tiến độ, đạt hiệu quả cao trong thu hồi vốn nhà nước mà còn là làm sao để CPH có chất lượng, thay đổi được quản trị các doanh nghiệp nhà nước (DNNN)...

Trao đổi với TTCT về câu chuyện cổ phần hóa (CPH), ông Sandeep Mahajan cho rằng con số 432 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được cổ phần hóa trong hai năm là đầy tham vọng, đặc biệt dựa trên bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay vẫn chưa hồi phục, các thị trường vốn vẫn chưa lấy lại niềm tin. Ông nói:

Cổ phần hóa bệnh viện công, một biện pháp thay đổi mô hình hoạt động, đa dạng hóa chủ sở hữu, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Câu chuyện sôi động cách đây mười năm nay được khơi lại với nhiều ý kiến trái chiều.

TTCT - 2014 sẽ là năm doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Nhiều chuyên gia nhận xét như vậy bởi nền kinh tế năm 2014 sẽ dựa rất nhiều vào việc tái cấu trúc, đẩy mạnh cổ phần hóa và cả chuyện bán DNNN...