Tag:

Không thể để đầu tàu chậm lại vì đói nhiên liệu

TTCT-TP.HCM đang muốn trung ương gia tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách từ 18% lên 28%. Trên khía cạnh hiệu quả kinh tế, đây có thể coi là yêu cầu phù hợp để thành phố duy trì tốc độ phát triển bền vững và trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của cả khu vực như kỳ vọng bấy lâu nay.

ODA sẽ thay đổi như thế nào?

TTCT - Ngoài việc viện trợ không hẳn là viện trợ mà thật ra là những khoản nợ phải trả, việc ngửa tay nhận tiền đầu tư nước ngoài ngày càng bị nhìn như điều lợi bất cập hại với các nước đang phát triển.