Tag:

tăng thuế

TTCT - Thu thuế nội địa ngày càng tăng là điều đương nhiên khi Việt Nam phải đưa các dòng thuế theo cam kết về 0% trong các hiệp định thương mại tự do. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ phải tăng thuế.

TTCT - Việc Bộ Tài chính đưa ra kế hoạch tăng thuế giá trị gia tăng đặt ra một vấn đề quan trọng về mặt lý luận mà các nhà kinh tế cần phải xem xét khi đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối chính sách này.

TTCT - Một lần nữa, tiểu ban lưỡng đảng Quốc hội Mỹ đặc trách cắt giảm thâm hụt ngân sách lại thất bại trong thương thảo cắt hay tăng những khoản gì. Tranh cãi không khoan nhượng ở chỗ một bên (Đảng Cộng hòa) nhất định “chớ đụng đến túi tiền nhà giàu”.