Tag:

tiểu phẩm

TTCT- Khi con tàu đắm hẳn, chỉ có hai người thoát chết. Đó là Pavel - một trí thức gia và Prov - một viên cảnh sát.

TTCT - Gia đình ông Hai có cuộc họp khẩn, tất cả con cháu đều có mặt đầy đủ. Ông Hai mở đầu gây sốc: - Nguy đến nơi rồi...

TTCT - Tửng, bạn tôi, là một kẻ đa tài. Hắn có thể làm thơ lục bát, vẽ tranh bán nude và viết được cả tấu hài. Lâu lâu hắn lại chạy đến kiếm tôi, mười lần thì hết chín là để mượn tiền uống rượu.

TTCT - Tại huyện H, thành phố H, sáng 6-8 đã diễn ra buổi lễ ra mắt long trọng của “Hội xét nghiệm nhân bản”.

TTCT - Sau khi bị giảm biên chế ở công ty cũ, tôi quyết định đi học nghề xem bói với ý nghĩ: chỉ cần uốn ba tấc lưỡi, phán dọc phán ngang cũng đủ để tiền của thiên hạ chảy vào túi mình.

TTCT - Vẫn biết cưới vợ sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng do trách nhiệm duy trì nòi giống nên đa số đàn ông đều nhắm mắt đưa chân. Tôi cũng không ngoại lệ.